çökdürmə

çökdürmə
«Çökdürmək»dən f. is.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • çökdürmək — f. 1. Çökməsinə səbəb və ya vasitə olmaq. Cənubdan əsən külək bacadan çıxan tüstünü getdikcə içəriyə çökdürürdü. S. R.. 2. Oturtmaq, oturmağa məcbur etmək. Dəvəni çökdürmək. – Padşah xacənin iki qolundan tutub dizi üstə çökdürdü. Ə. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • diz — is. 1. Qıçın diz oynağı olan hissəsi, bükülən yeri. Dizlərini bükmək. – Getdim bağa üzümə; Tikan batdı dizimə. (Bayatı). Göy ot dizdən yuxarı qalxmışdı. C. M.. Diz qapağı – dizin üstündəki sümük. <Nurəddinin> sağ ayağı diz qapağından… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • batırmaq — f. 1. Sancmaq, girdirmək, soxmaq, keçirmək, daxil etmək (ucu iti şeyi). İynə batırmaq. Sancaq batırmaq. 2. Qərq etmək, suyun dibinə çökdürmək, cumdurmaq. Qayığı az qala çevirib batırmışdı. 3. Məhv etmək, yox etmək, zay etmək, puç etmək, itirmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oturtmaq — icb. 1. Əyləşdirmək. Yanında oturtmaq. – Mənzilimdən sandalya alıb <gələnləri> münasib bir yerdə oturtdum. S. H.. Mədinə həmişəki kimin Vaqifi Topxanaya baxan bəzəkli pəncərənin içində oturtdu. Ç.. Səkinə gəlini mütəkkə qoyulmuş divanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xıxır(t)maq — f. «Xıx xıx» deyərək dizi üstə çökdürmək, oturtmaq. Dəvəni xıxırtmaq. Qoyunu xıxırtmaq. – <Pristav:> Tatarlar deyirlər ki, qonaq ev sahibinin dəvəsidir, harda istəsə orda xıxırdar. Ə. Abasov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”